รวม keyword จากคลาสเรียน TDD (Test Driven Development) โดย Terry Yin @ODDS

TDD (Test Driven Development) คือหนึ่งในกระบวนการพัฒนา Software ที่โฟกัสการเขียนโปรแกรมโดยเริ่มจากการเขียน unittest ก่อนและทำการเขียนโค๊ดเพื่อให้ unittest ที่เขียนขึ้นมานั้นผ่าน จากนั้นจึงทำการ refactor เพื่อทำให้ code และ unittest ที่เขียนมานั้นสามารถดูแลรักษาได้ง่ายยิ่งขึ้น

unittest เทสขนาดเล็กที่ ที่สามารถแก้ไขได้ง่าย
refactor คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ Code โดยที่พฤติกรรมยังเหมือนเดิม (unittet ยังผ่านอยู่)
business domain กลุ่มของธุรกิจที่อยู่ใกล้กับลูกค้ามากที่สุด รับรู้ถึงปัญหาของลูกค้าได้มากที่สุด
solution domain คือกลุ่มคนที่ทำงานอยู่กับการแก้ปัญหา
common language คือคำที่ให้ความหมายตรงกันระหว่าง business domain และ solution domain
TCR (test commit revert) คือหนึ่งในวิธีการฝึกเขียน unittest โดยที่เมื่อเราทำการ run unittest ถ้า unittest failed จะทำการ revert code ที่เคยทำมาออกไปทั้งหมด (ใช้เพื่อการฝึกฝนเท่านั้น)
Limbo (TCR pull push) คือหนึ่งในวิธีการฝึกเขียน unittest โดยที่เราจะทำการ TCR ก่อนหนึ่งครั้งจากนั้นจะ pull code ของ team ลงมา update ที่ code ของเราด้วย (ใช้เพื่อการฝึกฝนเท่านั้น)
TTP (Transformation Priority) เป็นรูปแบบหนึ่งของวิธีการเขียนโปรแกรมซึ่งช่วยทำให้การพัฒนาตามแนวคิด TDD นั้นง่ายขึ้น และ มีประสิทธิภาพดีขึ้นโดยคำว่า ประสิทธิภาพนั่น คือ developer สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายนั่นคือ ความซับซ้อนจะลดลงไป (https://www.somkiat.cc/transformation-priority-premise/)
Break Down คือการลดขนาดของปัญหาลดโดยวิธีการต่าง ๆ
Current Architecture Review คือการ meeting สั้น ๆ เพื่อรีวิวโครงสร้งของ software ทั้งหมดที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s