รีวิวคลาสเรียน LeSS (Large-Scale Scrum) at Jago bank ตอนที่ 2 (Principles)

ในการทำ LeSS (Large-Scale Scrum) นั้นจะมี Principles (ผมเรียกว่า ศีลของ LeSS) หลายอย่างที่ต้องทำตามดังนี้

  • Large Scale Scrum
  • Transparency
  • More With Less
  • Whole product focus
  • Customer Centric
  • Continuous improvement
  • Lean Thinking
  • System Thinking
  • Empirical process control
  • Queueing theory

โดยวันนี้ผมจะทำการเล่าย่อ ๆ เกี่ยวกับเรื่องข้างบน (ปล. ย่อแบบย่อจริง ๆ นะ)

Large Scale Scrum คือการทำ Scrum ที่ apply ให้ Scale ที่ใหญ่ขึ้น มีทีมหลายทีม มีบริบทที่ใหญ่ขึ้นในระดับ Organization

Transparency คือ การทำงานอย่างโปร่งใสชัดเจน ชัดจนขนาดที่ว่าตอนนี้เพื่อนกำลังทำ function อะไรกันอยู่ก็เป็นสิ่งที่ควรจะตอบได้ทันที

More With Less คือ การลดขั้นตอนหรือกฏต่าง ๆ ในการทำงานลง และ เพิ่ม (More) ในสิ่งที่จำเป็นให้มากขึ้น เช่น Colaboration ,Customer focus, Ownership, Meaningful work

Whole product focus คือ สิ่งที่เกี่ยวข้อกับ Product นั้นควรจะมีแค่ Product Owner, Product Backlog, Sprint Backlog, และ Potentially Shippable increment

Customer Centric คือการโฟกัสไปที่ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

Continuous improvement คือ การพัฒนาและปรับปรุงตัวอย่างต่อเนื่อง

Lean Thinking คือ พยายามมองให้ต่ำเข้าไว้ เช่น เวลาที่เราภายเรือ เราจะมองไม่เห็นโขดหิน ซึ่งโขดหินนี่แหละ จะทำให้เรือจม

System Thinking คือ การคิดให้เป็นระบบและแสดงให้เห็นเป็นภาพเดียวกัน สามารถอ่านต่อได้ที่นี่ รีวิวคลาสเรียน LeSS (Large-Scale Scrum) at Jago bank ตอนที่ 1 (System Thinking)

Empirical process control คือ มีการควบคุมคุณภาพด้วย Engineering Pratice ต่าง ๆ ทั้งด้านของ Process และ Product

Queueing theory คือ กิจกรรมบางอย่างที่มีความต้องการมาก แต่คนที่ทำได้มีน้อยจะทำให้เกิดการรอ (Queue) เช่น จำเป็นต้องมี Senior 1 คนในการ Approve Pull Request ถ้ามี Pull Request จำนวนมากแต่มี Senior น้อย ก็จะทำให้เกิดการรอ (Queue) ซิ่งเราจะพยายามทำลายข้อจำกัดเหล่านี้เพื่อให้การทำงานขอเรานั้นเร็วขึ้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s