รีวิวคลาสเรียน LeSS (Large-Scale Scrum) at Jago bank ตอนที่ 3 (Product Owner)

บทบาทของ Product Owner ใน LeSS นั้นมีแนวคิดเหมือนกับใน Scrum แบบทีมเดียว แต่ว่า Product Owner ใน LeSS นั้นจะให้ความสำคัญกับภาพรวมและโฟกัสไปที่ Outcome ของทีมมากขึ้น

ในการพัฒนา Product นั้นคนที่เป็น Product Owner จะต้องรู้ว่าเราทำ Product แบบไหนอยู่ ซึ่งเราแบ่งประเภทของ Product ได้ 3 อย่างนั่นก็คือ Product development, Internal (product) development และ Project development

โดยผมจะยกตัวอย่างงานของ Product Owner ในมุมของ Product development นะครับ

Product Owner ในคลาสเรียน นั้นจะมีสิ่งที่ต้องทำกับ Product นั้นมีอยู่ 4 อย่างด้วยกันคือ

  • Product Vision คือการเปิดไฟสูงมองไปยังอนาคตว่า Product นี้สร้างมาเพื่อใครและปลายทางเป็นอย่างไร
  • Defines Product คือการนิยามตัว Product ที่ทำอยู่ว่ายืนอยู่จุดไหนและกำลังแก้ปัญหาอะไร
  • Prioritize คือการลำดับความสำคัญของ Feature ต่าง ๆ ใน Product
  • Single Backlog คือการทำให้ Product Backlog มีความ Sexy (Sexy Product Backlog คือ Product Backlog ที่ผ่านการ Estimation และ Prioritize มาแล้วตามลำดับความสำคัญ) ที่สุด

นอกจากนี้ยังมีความรับผิดชอบของ Product Owner กับคนทั้ง 3 กลุ่มนั้นก็คือ

  • Customer -> สำหรับ Product Owner นั้นจำเป็นต้องมีความเข้าใจในตัวของลูกค้าเป็นอย่างดี พยายามทำความเข้าใจปัญหาของลูกค้าให้ได้มากที่สุด และเรียงลำดับว่าปัญหาไหนของลูกค้าควรจะแก้ก่อนเป็นต้น
  • Higher Management -> กลุ่มคนเหล่านี้ เป็นอีกกลุ่มที่จะบอกว่า Product จะสามารถเดินทางต่อไปยังทิศทางไหนได้บ้าน การที่ Product Owner สามารถแบ่งปัน มุมอง และ ความคุ้มค่าของ Product ให้กับกลุ่ม Higher Management ได้ก็จะทำให้ Product ไปต่อได้ง่ายขึ้น
  • Team -> การสร้าง Product ให้ออกมาดี Product Owner ก็ควรจะทำงานร่วมกับทีมให้ได้มากที่สุด การมีส่วนร่วมในการเก็บ Requirements, Prioritize Product Backlog,Sprint Refinemnts, Sprint Review, Sprint Planning Part 1 กิจกรรมเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ Product Owner จะต้องทำงานร่วมกับทีม เพื่อทำให้ Product นั้นออกมาตอบสนอกต่อผู้ใช้งานให้ได้มากที่สุด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s