รีวิวคลาสเรียน LeSS (Large-Scale Scrum) at Jago bank ตอนที่ 6 (Product Backlog Refinement)

Product Backlog Refinement คือกิจกรรมที่ Product Owner, Team และ Stakeholder เข้ามามีส่วนร่วมในการ Clearifly ตัว Product Backlog ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และยังเปิดโอกาสให้ Team สามารถนำเสนอ Solution ด้วย wireframe ง่าย ๆ เพื่อเก็บ Feedback และ Requirements จาก Stakeholder ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

รีวิวคลาสเรียน LeSS (Large-Scale Scrum) at Jago bank ตอนที่ 5 (Scrum Master)

Scrum Master ใน LeSS นั้น จะสอน Scrum ให้กับ Organization และ Product Owner ทำให้การสร้าง Product นั้นมีความคุ้มค่ามากที่สุด นี่คือนิยามของ Scrum master ที่ถูกนิยามไว้ใน LeSS ซึ่งสริงแล้ว ๆ งานของ Scrum master นั้นมีมากกว่านิยามที่เขียนไว้เสียอีก

รีวิวคลาสเรียน LeSS (Large-Scale Scrum) at Jago bank ตอนที่ 3 (Product Owner)

บทบาทของ Product Owner ใน LeSS นั้นมีแนวคิดเหมือนกับใน Scrum แบบทีมเดียว แต่ว่า Product Owner ใน LeSS นั้นจะให้ความสำคัญกับภาพรวมและโฟกัสไปที่ Outcome ของทีมมากขึ้น

รีวิวคลาสเรียน LeSS (Large-Scale Scrum) at Jago bank ตอนที่ 1 (System Thinking)

วันนี้ผมได้มีโอกาศไปเรียนคลาส LeSS (Large-Scale Scrum) ที่ Jakarta ถ้าสงสัยว่า LeSS คืออะไรสามารถดูได้ทที่นี่ ซึ่งในคลาสวันนี้นั้นผู้สอนคือ Victor ซึ่งเป็น Agile Coach จาก Odd-e Taiwan โดยมีผู้ช่วยสอนคือ ทีมงานจาก Jago Bank