รีวิวคลาสเรียน LeSS (Large-Scale Scrum) at Jago bank ตอนที่ 1 (System Thinking)

วันนี้ผมได้มีโอกาศไปเรียนคลาส LeSS (Large-Scale Scrum) ที่ Jakarta ถ้าสงสัยว่า LeSS คืออะไรสามารถดูได้ทที่นี่ ซึ่งในคลาสวันนี้นั้นผู้สอนคือ Victor ซึ่งเป็น Agile Coach จาก Odd-e Taiwan โดยมีผู้ช่วยสอนคือ ทีมงานจาก Jago Bank