รีวิวคลาสเรียน LeSS (Large-Scale Scrum) at Jago bank ตอนที่ 6 (Product Backlog Refinement)

Product Backlog Refinement คือกิจกรรมที่ Product Owner, Team และ Stakeholder เข้ามามีส่วนร่วมในการ Clearifly ตัว Product Backlog ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และยังเปิดโอกาสให้ Team สามารถนำเสนอ Solution ด้วย wireframe ง่าย ๆ เพื่อเก็บ Feedback และ Requirements จาก Stakeholder ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

รีวิวคลาสเรียน LeSS (Large-Scale Scrum) at Jago bank ตอนที่ 5 (Scrum Master)

Scrum Master ใน LeSS นั้น จะสอน Scrum ให้กับ Organization และ Product Owner ทำให้การสร้าง Product นั้นมีความคุ้มค่ามากที่สุด นี่คือนิยามของ Scrum master ที่ถูกนิยามไว้ใน LeSS ซึ่งสริงแล้ว ๆ งานของ Scrum master นั้นมีมากกว่านิยามที่เขียนไว้เสียอีก

รีวิวคลาสเรียน LeSS (Large-Scale Scrum) at Jago bank ตอนที่ 4 (Teams)

ทีมใน LeSS คือกลุ่มคนที่ทำงานร่วมกันเพื่อส่งมอบ Product ที่อาจ Deliver ได้เพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุด Sprint แต่ละครั้ง โดยในทีมนั้นก็จะมีกลุ่มคนที่มีสกิลแตกต่างกัน เช่น Engineer, Designer, หรือ QA โดยทุกคนนั้นจะโฟกัสในการแก้ปัญหาเดียวกัน

รีวิวคลาสเรียน LeSS (Large-Scale Scrum) at Jago bank ตอนที่ 1 (System Thinking)

วันนี้ผมได้มีโอกาศไปเรียนคลาส LeSS (Large-Scale Scrum) ที่ Jakarta ถ้าสงสัยว่า LeSS คืออะไรสามารถดูได้ทที่นี่ ซึ่งในคลาสวันนี้นั้นผู้สอนคือ Victor ซึ่งเป็น Agile Coach จาก Odd-e Taiwan โดยมีผู้ช่วยสอนคือ ทีมงานจาก Jago Bank

รวม Keyword จาก Live How to Build a Great Tech Team

- หนังสือเรื่อง Team topology Team-based organization - ทำไมเราถึงเชื่อว่า organization ในยุคถัดไปถึงความเป็นทีม - Team ในบริบทนี้คือ กลุ่มของคนที่ทำงานร่วมกัน - organization จะเป็น character ใน digital products - โครงสร้างองค์กรในปัจจุบัน สื่อสารยาก - organization network system ทุกคนอยู่ใกล้กัน - Feature Team = เป็นทีมที่สามารถทำได้แบบ E2E