จด Scala แบบ รูฟรูฟ ep.1

จดเนื้อหาจากคลาสเรียน Scala แบบรูฟรูฟ ep.1 introduction ภาษา Scala เป็นหนึ่งภาษาที่อยู่ในตระกูล JVM โดยเกิดขึ้นมาเนื่องจากว่าในบางครั้งเวลาที่เราไปเขียนภาษาประเภท OOP เช่น Golang , Java นั้นจะมีบางปัญหาที่เราสามารถแก้ได้ด้วย Functional Programming แล้วสมเหตสมผลมากกว่า หรือ เวลาที่เราไปเขียน ภาษาตระกูล Functional เช่น Haskell เรามันก็มีบางปัญหาที่สมควรจะแก้ได้ด้วย OOP ดังนั้นแล้ว Scala จึงเกิดมาเพื่อทำให้เราสามารถเขียนโปรแกรมได้ทั้งแบบ Functional Programming และ Object Oriented Programming