รีวิวคลาสเรียน LeSS (Large-Scale Scrum) at Jago bank ตอนที่ 6 (Product Backlog Refinement)

Product Backlog Refinement คือกิจกรรมที่ Product Owner, Team และ Stakeholder เข้ามามีส่วนร่วมในการ Clearifly ตัว Product Backlog ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และยังเปิดโอกาสให้ Team สามารถนำเสนอ Solution ด้วย wireframe ง่าย ๆ เพื่อเก็บ Feedback และ Requirements จาก Stakeholder ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

โดยผมได้สรุปเรื่องการทำ Product Backlog Refinement จากคลาสเรียนได้ดังนี้

  • เน้นความสำคัญของ Product Backlog Refinement (PBR) ที่กำลังดำเนินอยู่ในแต่ละ Sprint ใน Scrum
  • สรุปกิจกรรมหลักของ Product Backlog Refinement ทำการ Spilt Item ที่มีขนาดใหญ่, Clerifly Item ที่มีความสำคัญ, Estimation ขนาดของ Item นั้น ๆ
  • เน้นว่า Product Backlog Refinement เป็นความพยายามร่วมกันของทีม Scrum ทั้งหมด ไม่ใช่เพียงความรับผิดชอบของ Product Owner หรือ BA, SA
  • Product Backlog Refinement ไม่ควรใช้เกิน 10% ของความจุ Sprint ของทีม และมักจะเกิดขึ้นในช่วงกลางของ Sprint
  • ใน Product Backlog Refinement จะเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปรับแต่ง Product Backlog อย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าพร้อมเสมอสำหรับ Sprint ในอนาคต

ใน LeSS จะมีการทำ Product Backlog Refinement 3 แบบ

ใน LeSS จะมีการทำ Product Backlog Refinement 3 แบบ นั่นก็คือ Multi-team PBR, Overall PBR, Single-Team PBR โดยทั้ง 3 แบบนั้นแตกต่างกันดังนี้

Single-Team PBR หมายถึงกิจกรรมการ Refinements ซึ่งทำโดยทีม Scrum ทีมเดียวที่ทำงานกับ Product Backlog เดียว ใน Single-Team PBR ทีม Scrum จะทำงานร่วมกันเพื่อ Refine Item ใน Product Backlog เพื่อให้แน่ใจว่าพร้อมสำหรับ Sprints ในอนาคต

Multi-team PBR หมายถึงกิจกรรมการ Refinements ซึ่งทำโดยทีม Scrum หลายทีมที่ทำงานร่วมกันใน Product Backlog เดียว ใน Multi-team PBR ทีม Scrum จะทำงานร่วมกันเพื่อปรับแต่งรายการ Product Backlog เพื่อให้แน่ใจว่าพร้อมสำหรับ Sprint ในอนาคต

Overall PBR หมายถึงกิจกรรมการ Refinements ที่ทำในระดับองค์กรสำหรับ Product Backlogs หลายรายการในหลายๆ ทีม ใน Overall PBR ทีมจะทำงานร่วมกันและ Stakeholderในการปรับปรุงรายการ Product Backlog เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรและพร้อมสำหรับ Sprints ในอนาคต

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s